Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Drone ordliste

Enten du skal kjøpe drone eller orientere deg i regelverket, kan du komme borti ord og uttrykk du ikke har hørt før. Det er ikke noe problem, når du kan slå opp i denne ordlisten!

Ordsky med ord, uttrykk og begreper relatert til drone og droneflyging.

Vi har allerede en ganske omfattende oversikt over apper og nettsider dronepiloten bør kjenne til. Her kommer enda en nyttig oversikt - nemlig ord og uttrykk.

Disse vil du finne både når du skal kjøpe drone, når du skal søke jobb som dronepilot, og når du oppsøker informasjon før du skal fly. De første gangene slår man opp nye ord og uttrykk ganske ofte, men med litt trening sitter nok disse utenatt.

Husk at du også kan øve på forkortelsene (og alt det andre du trenger for å bestå droneprøven) på spørsmålene våre til drone.

AIP: Aeronautical Information Publication. Informasjon om et luftrom eller område gitt av en nasjonal myndighet.

Airspeed: Dronens hastighet i forhold til luften rundt den.

Altitude Hold: En modus som tillater dronen å opprettholde en spesifikk høyde uten manuell styring.

Autonom flyvning: En modus der dronen flyr uten direkte pilotinngrep.

Barometer: Sensor som brukes til å måle dronens høyde basert på lufttrykket.

Baro Hold: En modus som bruker barometrisk trykk for å opprettholde en konstant høyde.

BLOS: Beyond Line of Sight. Betyr at man ikke kan se dronen direkte. Se også VLOS.

BVLOS: Beyond Visual Line of Sight. Betyr det samme som BLOS.

CAA: Civil Aviation Authority. I Norge, mest kjent som det engelske navnet på Luftfartstilsynet.

Course Lock: Låser dronens retning samtidig som den fortsatt kan rotere.

Cruise Control: En funksjon som opprettholder en jevn hastighet under flyvning.

Dead Reckoning: Estimerer dronens posisjon basert på siste kjente sted og flydata.

ESC: Electronic Speed Controller. Styrer dronens motorhastigheter.

EVLOS: Extended Visual Line of Sight, altså at piloten ikke kan se dronen direkte, men ved hjelp av observatør eller kamera.

Follow Me Mode: En funksjon som tillater dronen å følge og spore pilotens bevegelser.

FPV: First Person View. Flyr en drone ved hjelp av en live videostream fra dronens kamera.

FPV Goggles: Hodemontert display brukt for å se den direkte videostreamen under FPV-flyvning.

FPV Racing: Konkurransemessig droneflyvning ved bruk av FPV-briller.

Geofencing: Virtuelle grenser satt for å begrense dronens flyvning innenfor et bestemt område.

Gimbal: En enhet som stabiliserer kameraet og gir jevn video under flyvning.

Gimbal Pitch: Styring av kameravinkelen opp og ned ved hjelp av gimbal.

Gimbal Roll: Styring av kameravinkelen til venstre/høyre ved hjelp av gimbal.

Gimbal Yaw: Styring av kameravinkelen til venstre/høyre rotasjon ved hjelp av gimbal.

Ground Control Station: Oppsett brukt for å kontrollere dronens flyvning og motta telemetridata.

Ground Effect: Påvirkningen av bakken på dronens løft under take-off og landing.

Headless Mode: En flymodus der dronens orientering ignoreres, noe som gjør det enklere å kontrollere.

Home Point: Det opprinnelige GPS-stedet der dronen tok av.

LIDAR: Light Detection and Ranging. En sensor som bruker laser for å måle avstander for hindringsdeteksjon.

LOS: Line of Sight. Å holde dronen innenfor pilotens direkte synslinje.

Lipo Battery: Lithium Polymer-batteri, som ofte brukes til å drive droner.

Manual Mode: Full manuell kontroll av dronen uten noen form for stabiliseringshjelp.

NOTAM: Notice to Airmen. En publikasjon ved behov om endringer i luftrommet eller regelverk: Midlertidige restriksjonssoner, for eksempel.

Obstacle Avoidance: Sensorer og systemer som hjelper dronen med å unngå kollisjoner.

Orbit Mode: Dronen sirkler rundt et angitt interessepunkt samtidig som den opprettholder en konstant avstand.

OSD: On-Screen Display. Overlegg av flydata på FPV-videostreamen.

PID Controller: Proporsjonal-integral-derivativ regulator brukt for å stabilisere dronens flyvning.

PID Tuning: Justering av PID-regulatorparametere for optimal flyytelse.

Powerloop: En freestyle drone-manøver som innebærer en loop samtidig som man opprettholder fart.

RPS: Remote Pilot Station.

RTL: Return to Launch. Lignende som RTH, men spesifikt tilbake til startpunktet.

RTH: Return to Home. En funksjon som gjør at dronen automatisk returnerer tilbake til startpunktet.

RO1, RO2 og RO3: De gamle operatørkategoriene. Forsvant med innføring av klasser i 2023, etter en overgangsordning.

RTK: Real-Time Kinematic. Høy-presisjon GPS-teknologi brukt for nøyaktig posisjonering.

Telemetry: Sanntidsdataoverføring mellom dronen og bakkestasjonen.

Transmitter: Håndholdt enhet brukt for å styre dronen.

UAS: Unmanned Aircraft System. En omfattende term som inkluderer dronen, bakkestasjonen og kommunikasjonslenkene.

VLOS: Visual Line of Sight. Betyr at man kan se dronen direkte. Se også BLOS.

Waypoints: Forhåndsdefinerte GPS-koordinater som utgjør en rute dronen kan følge.