Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Dette blir du spurt om på droneprøven

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvilke spørsmål du får på prøven, men det er fullt mulig å si hva du må kunne noe om. Se lista her!

Far og sønn som forbereder droneoperasjon i utmark.

Listen over hva du skal kunne til prøven i drone A2 er lang, men på ingen måte uoverkommelig. I blant har det dukket opp spørsmål som er dårlig dekket hos nettkurset til Luftfartstilsynet, og noe offisiell pensumliste er det ikke mulig å få tak i.

Heldigvis har vi denne oversikten, som viser alt du må kunne noe om for å bestå droneprøven. Når du er sikker på at du kan alt sammen kan du jo ta en titt på vår gratis droneprøve og se om du er i rute?

 1. Klasser: Du må kjenne til klassene (C1, C2, C3 osv) og hvilke krav og begrensninger som ligger i hver klasse.
 2. Kategorier: Du må kjenne til kategoriene. Akkurat som klassene må du kjenne til krav og begrensninger her også.
 3. Ansvar: Ansvaret fordeles mellom operatør og pilot. Du må vite noe om hvem som har hvilket ansvar og hvordan ansvaret skal praktiseres.
 4. Dokumentasjon: Du må vite hva slags dokumentasjon som trengs, og når det trengs.
 5. Forsikring: All aktivitet med drone kan kreve forsikring. Du må vite hvor, når og hvordan.
 6. Informasjonsinnhenting: Det er veldig lurt å vite hva NOTAM, AIP og NiNOX er, og hvordan det tolkes.
 7. Luftrommet: Du skal vite hvem som har ansvaret for luftrommet, hvordan det kontrolleres (eller ikke kontrolleres), hvem som skal varsles om droneoperasjonen din, og når du ikke trenger å varsle.
 8. Dronens oppbygging: Droner består av ulike styringsenheter, motorer, propeller og sensorer. Du må kjenne til disse og vite hvordan de samhandler (og hva som kan være galt om de ikke samhandler).
 9. Dronens egenskaper: Du må kjenne til at det finnes noe som heter IP-systemet og CE-merking. Du må også kjenne til RTH og andre egenskaper som droner kan ha.
 10. Dronens utrustning: Droner kan utstyres med gimabal, kamera, termokamera og annet opptaksutstyr. Du må vite hva som er lov og hva som ikke er lov når slikt utstyr er påmontert. Du må også vite hva det ikke er lov å påmontere.
 11. Batteri: Du skal kunne si noe om varigheten til batteriet. Da handler det både om riktig oppbevaring og å gjøre utregninger basert på tallene som står på batteriet, for eksempel regne ut batteriets energiinnhold.
 12. Radiobruk: Dronen styres som regel ved hjelp av en kontrollenhet som bruker radiobølger. For å ikke forstyrre andre radiosendere er det strenge krav til bruk av radio. Du må kjenne til kravene.
 13. Forkortelser: Det er mange forkortelser knyttet til en droneoperasjon: RPA, RPAS osv. Det er veldig kjedelig å strande på et spørsmål fordi du ikke forstår hva de spør om. Du finner alle forkortelsene for droneflyging her.
 14. Meteorologi: Ulike luftmasser har ulike egenskaper og vil påvirke dronen din på ulike måter. Det kan være regn, skydekke, mekanisk turbulens, og mye mer. Det påvirker både dronen og radiosenderen.
 15. Risikopersepsjon: Risiko består av to ting: Hva som faktisk er sikkert, og hva som oppleves som trygt. En drone kan godt være under kontroll av en kyndig pilot (altså sikkert), men oppleves som utrygt av noen som ikke har det samme forholdet til droner (altså utrygt). Hvordan vi opplever risiko er individuelt, og du skal kunne sette deg inn i andre menneskers inntrykk av din flyging. I dette ligger også at det er lurt å vite noe om hvordan du kan trygge andre mennesker.
 16. Personvern: Å fly med drone kan oppleves som invaderende på privatlivet, særlig om de er utstyrt med utstyr for opptak eller LIVE-sending (og det er det ikke lett å se, om man ser dronen hovre på avstand). Det finnes strenge regler for personvern som du må kjenne til og etterleve.